GİRİŞ YAP

x
Sargın Müzik

Yeni soluk Unkapany Dijital'den!

DokuzSekiz Müzik, Unkapany Dijital'e yükledi?i videolarla dikkat çeken Edip Bülbül ile albüm sözle?mesi imzalady. Unkapany Dijital; ses sanatçylarynyn ve müzisyenlerin kendi videolaryny yükleyerek, platforma kayytly olan müzik yapymcylary ve yapym ?irketleri ile bulu?masyna olanak sa?lyyor.

Amatör müzisyenlerin tanynmasyna önemli katkylar sa?layan "Unkapany Dijital" böylece ilk albüm projesinin köprülerini de atmy? oldu.

14 Temmuz 1982'de Ankara do?umlu olan Edip Bülbül, dedesi Halk Ozany Ysmail Bülbül sayesinde 5 ya?yndayken ba?lama ile tany?ty.

15 yyly a?kyn süredir müzikle içi içe ya?ayan sanatçy bir dönem Kültür Bakanly?y Devlet Halk Danslary ve Halk Müzi?i toplulu?unda görev aldy Türkiye'nin birçok il ve ilçesini dola?ty. Bu sürede Anadolu'nun çe?itli köy ve mecralarynda halk müzi?i ve ozanlyk gelene?i ara?tyrmalary yapma fyrsaty buldu.

Edip Bülbül "5+1" isimli müzik toplulu?unu ile birlikte 10 yyly a?kyn zamandyr Ankara ve Ystanbul'un performans sahnelerinde sahneye çykmakta, e?itim merkezlerinde korolar ve gruplarla çaly?makta, kâr amacy gütmeyen kurulu?laryn ve sivil toplum örgütlerinin düzenledi?i yardym ve destek amaçly konserlerde yer almaktadyr.

Edip Bülbül ilk albümünü yakyn zamanda müzikseverlerle bulu?turmaya hazyrlanyyor.

Etiketler: yeni soluk unkapany dijitalden, yeni albümler, yeni klipler, müzik haberleri, md altyapı, karaoke , şarkı sözleri , midi

Editör 20.09.2016 13:15:12 366