GİRİŞ YAP

x
Sargın Müzik

Sorgulamin ŞARKI SÖZLERİ

Hestir ji cawe min te mina barane
Derde dilem giran e care naye
Dur ketime sorgula min xeber naye


Ax ji derde fesedan sorgula min
Tu zin buyi ez ji mem im hevala min
Xayin in bebext in ew bekoye ewan
Me dur xistin ji hev kirin naxwazin


Sorgul gula bexca ne
Sorgul keca kurda ne
Sorgul merga ciya ne sorgula min
Bilind e mina ciya
Dilem je ra heliya
Direve xayin dinya sorgula min


Ev xeribi hesiri gelek zor e
Dile min veke mina babagurgur e
Ev birinam xedar e bini kur e


(uzun hava )


le kece cav ete yi res u beleke le
le qurban dikim iro herim ciyaye qerejdaxe le le
tu ji deste min ji kelepce ke le mala min ji xerab neke
eman eman haho lele weze mehkum im
le were birindar im stuxwar im be care me eman
haho lele birina min pir xedar e bini kur e haye haye

Serif Kayran Sorgulamin DİNLE

Etiketler: serif kayran sorgulamin şarkı sözleri, serif kayran md altyapı, sorgulamin md altyapı, serif kayran karaoke, sorgulamin karaoke, serif kayran şarkı sözleri, sorgulamin şarkı sözleri, serif kayran midi, sorgulamin midi, serif kayran cep melodi, sorgulamin cep melodi

Admin 14.4.2008 1900